Regenwulp

regenwulp

Regenwulp (Numenius phaeopus)

Met zijn lichaamsgrootte van ongeveer 45 cm is de regenwulp een stuk kleiner dan de wulp, die wel 55 tot begin 60 cm groot wordt. Regenwulpen broeden niet in Nederland, maar komen bij ons voor als doortrekker.

Waar leeft de regenwulp?

De regenwulp broedt in Noord- en Noordoost-Europa en overwintert in Afrika en Zuid-Spanje. Bij ons zijn ze te zien tijdens de trek tussen hun broed- en overwinteringsgebieden.

Wat eet de regenwulp?

Afhankelijk waar ze verblijven eten regenwulp ongewervelde diertjes zoals insecten, spinnen, wormen, slakken, kreeftjes, garnalen, zeepieren en kleine visjes.

Hoe herken je de regenwulp?

Regenwulpen hebben een grijsbruin verenkleed dat voorzien is van donkere vlekken en strepen. Daarbij hebben ze een donkere oogstreep en donkere kruin die een lichte streep in het midden heeft. De lange snavel van regenwulpen buigt aan het einde naar beneden weg.

Weetjes over de regenwulp

  1. Classificatie: Numenius (geslacht) – Strandlopers en snippen (familie) – Steltloperachtigen (orde) – Vogels (klasse).
  2. De regenwulp lijkt veel op de wulp, maar is veel kleiner en heeft een snavel die alleen aan het einde naar beneden gebogen is. Daarbij ontbreken bij de wulp de donkere kruin en de donkere oogstreep.