Ransuil

Ransuil (Asio otus)

ransuil-(Asio-otus)

Met zijn lengte van ongeveer 36 cm is de ransuil ongeveer net zo groot als een duif. De ransuil is een standvogel die een voorkeur heeft voor (naald)bossen en landschappen die bestaan uit bossen gecombineerd met akkers. Daarnaast komen ransuilen ook voor in parken, kerkhoven en randen van dorpen en steden. De bovenzijde van het lichaam is gelig met zwartbruine vlekken. De rest van het lichaam is grijsbruin van kleur voorzien van strepen/vlekken. Op zijn kop zitten de kenmerkende oorpluimen die de ransuil deelt met de oehoe. De oehoe is echter een stuk groter dan de ransuil en daarmee goed te onderscheiden.
Het geluid van de ransuil klinkt als een diep zuchtend oe-oe-oe-oe en soms maken ze ook kefachtige geluiden. De jongen van ransuilen klimmen vaak uit het nest en zoeken dan takken op waar ze zich nestelen en hoog piepende geluiden maken.

De prooien van ransuilen bestaan voornamelijk uit veldmuizen, andere knaagdieren en vogels. Gedurende de winter komen vaak meerdere ransuilen bij elkaar om gezamenlijk de nacht door te brengen. Men noemt dit soort verzamelplaatsen ‘roestplaatsen’. Het aantal ransuilen is de afgelopen jaren teruggelopen en momenteel zijn er jaarlijks ongeveer 20 tot 30 broedparen op de Veluwezoom aanwezig.

  • Classificatie: Asio (geslacht) – Uilen (familie) – Uilachtigen (orde) – vogels (klasse).