Pimpelmees

pimpelmees (Cyanistes-caeruleus)

Pimpelmees

Pimpelmees (Cyanistes caeruleus)

De pimpelmees is een prachtig blauw-geel vogeltje die met zijn 11 tot 12 cm net iets kleiner is dan de koolmees. Kenmerkend voor de pimpelmees is zijn blauwe petje en de zwarte streep over de witte wangen. De kleuren, waaronder de gele kleuren van de borst, zijn bij het mannetje feller dan bij het vrouwtje. De pimpelmees is een algemene broedvogel die het hele jaar bij ons voorkomt. Het broedseizoen loopt van april tot en met augustus en het aantal legsels bedraagt 1 tot 2 per jaar.

Leefomgeving van de pimpelmees

De pimpelmees is, nog meer dan de koolmees een bosvogel, met een duidelijke voorkeur voor loofbossen. Daarnaast kom je de pimpelmees ook tegen in de omgeving van mensen, zoals in parken, woonwijken en tuinen. De pimpelmees is, net als de koolmees, een holenbroeder. Nestgelegenheid zoeken ze in bomen en  nestkastjes.

Wat eet de pimpelmees?

Net zoals de koolmees eet de pimpelmees gedurende het broedseizoen hoofdzakelijk insecten, rupsen, spinnen en andere kleine ongewervelde dieren. Tijdens de herfst en de winter, wanneer er geen insecten zijn, veranderd de pimpelmees zijn menu naar zaden en vruchtjes. Ook de pimpelmees kan je op de voedertafel tegenkomen. Pinda’s, vette zaden en vetbollen laat de pimpelmees niet links liggen.

Zang en roep van de pimpelmees

Roep

Het aantal roepen is net als bij de koolmees en andere mezen vrij divers. Hieronder een paar voorbeelden.

  • Scheldroep: tsi-tsi-tsjèrèrèrèrèrèrèr
  • Luchtalarm: siiiiiiiii (langgerekt en dalend)
  • Contact: zachte tsiiiii geluidjes
Zang

Bij mooi weer laten pimpelmezen zich al horen vanaf januari met een ‘zilveren lach’ en dat houden ze vol tot ver in de zomer.

  • Het ‘zilveren belletje’: psie-psie-riririririririri
  • Ten opzichte van de koolmees, een wat hoger en ijler tsitsididi tsitsididi tsitsididi

Weetjes over de pimpelmees

  • Classificatie: Cyanistes (geslacht) – Echte mezen (familie) – Zangvogels (orde) – Vogels (klasse)
  • Pimpelmezen kunnen ultraviolet licht waarnemen. Hoe groter de ultraviolette reflectie van de blauwe petjes bij de mannen, des te aantrekkelijker deze zijn voor de vrouwtjes pimpelmezen.
  • Je ziet pimpelmezen vaak ondersteboven aan dunne takjes hangen op zoek naar kleine insecten en luizen.
pimpelmees-(Cyanistes-caeruleus)

Pimpelmees