Noordse stern

noordse stern

Noordse stern (Sterna paradisaea)

Nederland ligt aan de zuidelijke grens van hun broedgebied en bij ons komen een kleine 1.000 broedparen voor. Dit hoofdzakelijk in het Waddengebied en de Zeeuwse wateren. Een noordse stern wordt ongeveer 35 cm groot, dit met een spanwijdte tussen de 75 en 85 cm.

Waar leeft de noordse stern?

Noordse sterns broeden vooral in de arctische gebieden met ons land ongeveer als zuidgrens. Overwinteren doen ze rondom het zuidpoolgebied. Hierdoor moeten ze jaarlijks tweemaal ongeveer een afstand van 16 tot 18.000 kilometer overbruggen. Deze topprestatie maakt de Noordse stern de kampioen onder de trekvogels. In Nederland broeden noordse sterns in het Waddengebied en de Zeeuwse wateren. De meeste noordse sterns die we bij ons zien, zijn de doortrekkers. In tegenstelling tot de visdief kom je de noordse stern bijna alleen langs de kust tegen en dus niet in het binnenland.

Wat eet de noordse stern?

De noordse stern eet hoofdzakelijk visjes zoals jonge haring en zandspiering. Daarnaast staan ook garnalen en krabjes op hun menu.

Hoe herken je de noordse stern?

De noordse stern heeft een wit verenkleed, waarbij de rug lichtgrijs gekleurd is. De kop heeft een zwarte kap en de poten en snavel zijn oranjerood van kleur. De noordse stern is bijna even groot als de visdief en lijkt er sterk op. Een kenmerkend verschil is dat de noordse stern geen zwarte snavelpunt heeft en de visdief wel. Daarnaast zijn bij de noordse stern de poten langer en steken de vleugels niet voorbij de staartpunten. In het winterkleed is bij de noordse stern alleen de achterzijde van de kopkap nog zwart en hebben ze een zwarte i.p.v. oranjerode snavel.

Weetjes over de noordse stern

  1. Classificatie: Sterna (geslacht) – Meeuwen (familie) – Steltloperachtigen (orde) – Vogels (klasse).
  2. De noordse stern broedt in kolonies. Dit doen ze vaak samen met kokmeeuwen en visdieven.