Kleine karekiet

kleine karekiet

Kleine karekiet (Acrocephalus scirpaceus)

De kleine karekiet lijkt qua uiterlijk op de bosrietzanger en de grote karekiet, maar is wel een stuk kleiner dan de grote karekiet. Met een lichaamsgrootte van zo’n 13 tot 14 cm zijn ze ongeveer net zo groot als een kleine vink. In Nederland komt de kleine karekiet voor als broedvogel en doortrekker. Na het broedseizoen trekken ze naar Afrika, ten zuiden van de Sahara, om te overwinteren.

Waar leeft de kleine karekiet?

Het leefgebied van de kleine karekiet bestaat vooral uit moerasachtige gebieden en waterplassen waar veel riet aanwezig is. Je kunt ze echter ook tegenkomen op plekken waar minder riet groeit.

Wat eet de kleine karekiet?

Het voedsel van de kleine karekiet bestaat hoofdzakelijk uit ongewervelde dieren zoals insecten.

Hoe herken je de kleine karekiet?

Het verenkleed van de kleine karekiet is aan de bovenzijde bruin en aan de onderzijde vaalwit van kleur, dit met lichtbruine flanken. Daarbij hebben ze een witte keel en een vage wenkbrauwstreep bij het oog.

Bij de kleine karekiet bestaat er geen verschil tussen het zomerkleed en het winterkleed. Het uiterlijk van het mannetje en het vrouwtje is gelijk.

Aanwezigheid in Nederland

Rode lijst:

Broedpopulatie: 160.000-280.000 (2018-2020)

Geschat max. winter:

Geschat max. doortrek: 50.000-200.000 (2008-2012)

Bron: Sovon.nl

Vogeltrek

Broedgebieden: bij ons en West-, Midden- en Zuid-Europa

Overwinteringsgebieden: West-Afrika

Voorjaarstrek: april-juni

Najaarstrek: eind juli-begin oktober

Verspreiding van de kleine karekiet, broedvogels

kleine karekiet broedvogels2

Deze kaart is gebaseerd op de Vogelatlas van Nederland (Sovon 2018). Weergegeven is de relatieve dichtheid per vierkante kilometer.

Bron: Sovon.nl

Verspreiding van de kleine karekiet, niet broedvogels september 1978-1983

kleine karekiet-niet broedvogels

Deze kaart is gebaseerd op de Atlas van de Nederlandse Vogels (1987). Per atlasblok van 5x5 km wordt een schatting van de aanwezige aantallen gegeven.

Wanneer komt de kleine karekiet het meest bij ons voor?

kleine karekiet-aanwezigheid

Deze gegevens zijn gebaseerd op de Atlas van de Nederlandse Vogels (1987). Voor elke maand is een indicatie gegeven van de relatieve talrijkheid.

Bron: Sovon.nl

Weetjes over de kleine karekiet

  1. Classificatie: Acrocephalus (geslacht) – Rietzangers (familie) – Zangers  (orde) – Vogels (klasse).
  2. Kleine karekieten bouwen hun komvormige nest tussen de rietstengels.
  3. Ten opzichte van de bosrietzanger laat de kleine karekiet een zachtere zang horen dan de bosrietzanger.