Kemphaan

kemphaan

Kemphaan (Calidris pugnax)

De kemphaan is bij ons een zeldzame broedvogel die op de rode lijst staat. Kemphanen hebben een grootte van rond de 30 cm en zijn vooral bekend vanwege de schijngevechten die de mannetjes uitvoeren om de vrouwtjes te imponeren.

Waar leeft de kemphaan?

Kemphanen broeden voornamelijk in Noord- en Noordoost-Europa, maar ook zuidelijker tot aan Nederland. Verder komen ze bij ons als wintergast en trekvogel voor. Ze overwinteren tot aan tropisch Afrika.

Wat eet de kemphaan?

Kemphanen leven van dierlijk voedsel zoals larven, kevers en vliegen en andere ongewervelde dieren.

Hoe herken je de kemphaan?

Het verenkleed van kemphanen is aan de bovenzijde grijsbruin en voorzien van donkere vlekken. De onderzijde van het verenkleed is wit. Tijdens het broedseizoen heeft het mannetje een opvallende kraag. De poten zijn oranjeachtig van kleur.

Weetjes over de kemphaan

  1. Classificatie: Calidris (geslacht) – Strandlopers en snippen (familie) – Steltloperachtigen (orde) – Vogels (klasse).
  2. De kemphaan is bij ons een weidevogel en inmiddels een zeldzame verschijning geworden. Dit vanwege verdroging van de natte graslanden.