Houtsnip

houtsnip

Houtsnip (Scolopax rusticola)

De houtsnip is een ongeveer 34 cm grote snip die ook in Nederland broedt. Daarnaast komen ze bij  ons ook als wintergast en doortrekker voor. Zijn naam doet de houtsnip eer aan want ze leven hoofdzakelijk in het bos, wat voor snippen uniek is. Met hun bruine verenkleed hebben ze in het bos een perfecte camouflage.

Waar leeft de houtsnip?

Het leefgebied van houtsnippen bestaat voornamelijk uit loofbosgebieden die ook open plekken bevatten en bij voorkeur een wat vochtige bodem en een wat dikkere humuslaag hebben. Houtsnippen broeden ook in Nederland. Daarbij overwinteren regelmatig houtsnippen uit Noord-Europa bij ons.

Wat eet de houtsnip?

Het voedsel van de houtsnip bestaat uit ongewervelde dieren zoals wormen, insecten en slakken. Met hun snavel pikken ze zachtjes in de grond om zo hun prooi op te sporen.

Hoe herken je de houtsnip?

Het verenkleed van de houtsnip is bruin van kleur, waarbij de bovenzijde van het lichaam is voorzien van een zwarte tekening en de kruin van zwarte banden. De onderzijde van het lichaam is lichter van kleur en bevat donkere strepen. Houtsnippen hebben een lange rechte snavel.

Weetjes over de houtsnip

  1. Classificatie: Scolopax (geslacht) – Strandlopers en snippen (familie) – Steltloperachtigen (orde) – Vogels (klasse).
  2. De houtsnip beschikt over een goede camouflage. Daarbij zijn ze vooral actief tijdens de nacht en de schemering.