Heggenmus

Heggenmus (Prunella modularis)

HEGGENMUS

Heggenmus (Prunella modularis)

De heggenmus is een veel voorkomende zangvogel die een wat onopvallend leven leidt. Je ziet de heggenmus niet zo vaak vliegen omdat deze zich vaak ophoudt in en rondom het struikgewas, waar ze scharrelen naar insecten. De heggenmus lijkt op de huismus, maar heeft wel een aantal onderscheidende kenmerken. Zo heeft de heggenmus bruingrijze veren met strepen op de bovenzijde. De kop en de borst zijn blauwgrijs van kleur. De snavel van de heggenmus is donker en dun en deze is afgestemd op het eten van insecten. Het mannetje en het vrouwtje lijken op elkaar en de grootte van de heggenmus ligt rond de 13 tot 14 cm.

Leefomgeving van de heggenmus

De heggenmus komt in bijna geheel Nederland voor waar heggen en struiken staan. Je komt ze dan ook tegen in bossen, parken en tuinen waar ze hoofdzakelijk dicht bij de grond leven.

Wat eet de heggenmus?

De heggenmus is een insecteneter, wat je terugziet aan zijn dunne en spitse snavel. Dicht bij de grond onder de beschutting van struiken scharrelen ze hun kostje bij elkaar. Spinnen, insecten en andere bodemdiertjes staan op hun menu zolang deze beschikbaar zijn. In de winter eten ze ook zaden.

Zang en roep van de heggenmus

roep
  • Algemene contactroep: een voorzichtig dalend tsiiii
  • Contactroep: een hoog en snel en iets krekelachtig titititi
  • Alarmroep: een wat langer durend en scherper tssiiiiiii
Zang

Je kan de heggenmus al in het vroege voorjaar (vanaf februari) horen zingen, dit vaak in de top van een struik of boom. De piek van de zang ligt in eind maart en april. De zang van de heggenmus lijkt wat op een onregelmatig overkomend piepend wieltje.

Weetjes over de heggenmus

  • Classificatie: Prunella (geslacht) – Heggenmussen (familie) – Zangvogels (orde) – Vogels (klasse)
  • Heggenmussen en huismussen zijn geen familie van elkaar. De heggenmus is een insecteneter en de huismus een zaadeter. Dat verschil zie je het beste aan de snavels. Deze is bij de heggenmus dun en spits en bij de huismus fors en kegelachtig.
  • De heggenmus is een van de waardvogels die door de koekoek gebruikt wordt om zijn eieren uit te laten broeden.
  • Heggenmussen broeden van april t/m juli en het aantal legsels varieert van 2 tot 3 per jaar. Per legsel leggen ze 3 tot 6 blauwachtige eieren.
  • De heggenmus is bij ons een standvogel die het hele jaar voorkomt. Gedurende de winter komen daar nog heggenmussen uit Scandinavië en Noord-Duitsland bij.
Heggenmus (Prunella modularis)

HEGGENMUS