Grutto

grutto

Grutto (Limosa limosa)

De grutto is een steltloper die ook in Nederland broed. Echter door het ontwateren van de weilanden en het vroege en vele maaien zijn de aantallen de laatste jaren hard terug gelopen. De grutto staat dan ook op de rode lijst van bedreigde vogels. Een grutto wordt ongeveer 36 tot ruim 40 cm groot, dit met een spanwijdte van 65 tot 73 cm.

Waar leeft de grutto?

De grutto’s broeden bij ons op de (veen)weidegebieden. Daarbij is het belangrijk dat er voldoende voedsel in de grond zit en beschutting is voor de jongen. De grutto’s die bij ons broeden overwinteren in Zuidwest Europ en West-Afrika in bijvoorbeeld de landen Senegal en Guinee-Bisseau. Naast de broedvogels zien we bij ons ook nog doortrekkers en soms overwinteraars die in IJsland broeden. De aantallen overwinteraars zijn echter gering.

Wat eet de grutto?

De grutto eet hoofdzakelijk dierlijk voedsel zoals wormen, slakken en kreeftachtigen en tijdens de broedtijd vangen ze ook insecten voor hun jongen. Hun voedsel vangen ze in vochtige weidegebieden en in ondiep water.

Hoe herken je de grutto?

In het zomerkleed zijn de borst, hals en kop van de grutto roestbruin van kleur, waarbij de buik lichter van kleur is en voorzien van strepen. De vleugels zijn voorzien van een witte streep en de staart van een donkere eindband. Grutto’s hebben een lange rechte snavel die gelig van kleur is en een zwarte snavelpunt heeft.

Weetjes over de grutto

  1. Classificatie: Limosa (geslacht) – Strandlopers en snippen (familie) – Steltloperachtigen (orde) – Vogels (klasse).
  2. In 2015 is de grutto uitgeroepen tot nationale vogel van Nederland.

grutto