Grote stern

grote stern

Grote stern (Thalasseus sandvicensis)

De grote stern is een sternsoort die voorkomt aan onze kusten. Dit met een voorkeur voor het Waddengebied en de Zeeuwse wateren. Met een grootte van rond de 40 cm zijn ze ongeveer net zo groot als een kokmeeuw. De spanwijdte van grote sterns bedraag zo’n 90 tot 105 cm.

Waar leeft de grote stern?

De grote stern is een echte kustvogel die ook in Nederland broedt. Dit doen ze voornamelijk op de Waddeneilanden en rondom de Zeeuwse wateren. In het najaar trekken ze naar de kusten van West- tot aan Zuid-Afrika.

Wat eet de grote stern?

Grote sterns eten hoofdzakelijk vis zoals haring en zandspiering. Daarnaast eten ze ook garnalen en kleine krabjes. Ze gaan vaal ver de zee op om hun voedsel te zoeken.

Hoe herken je de grote stern?

De grote stern heeft een wit verenkleed, dit met een lichtgrijze rug. In het zomerkleed hebben ze een zwarte kap op de kop die in het winterkleed alleen aan de achterzijde nog zwart is. In het zomerkleed hebben ze een piekachtige kuif op de achterzijde van het hoofd zitten. Door deze kuif kun je de grote stern goed onderscheiden van de zeldzame lachstern. De poten en de snavel zijn bij de grote stern zwart, waarbij de snavel een gelige punt heeft.

Weetjes over de grote stern

  1. Classificatie: Thalasseus (geslacht) – Meeuwen (familie) – Steltloperachtigen (orde) – Vogels (klasse).
  2. De grote stern heeft lange maar smalle vleugels. Hiermee kunnen ze goed en lang boven het water zweven om voedsel te zoeken.