Grote karekiet

grote karekiet

Grote karekiet (Acrocephalus arundinaceus)

De grote karekiet lijkt qua uiterlijk op de kleine karekiet en de bosrietzanger. Met een lichaamsgrootte van zo’n 16 tot 20 cm is de grote karekiet echter een stuk groter. Zijn formaat komt ongeveer overeen met een kleine spreeuw. Grote karekieten komen bij ons, in kleine aantallen, als broedvogel voor. Na het broedseizoen trekken ze naar tropisch Afrika om te overwinteren.

Waar leeft de grote karekiet?

Het leefgebied van de grote karekiet bestaat uit ouder riet. In verband met zijn grootte hebben ze wat steviger riet nodig om het wat zwaardere gewicht van het nest te kunnen dragen. Ongeveer augustus-september trekken de grote karekieten naar tropisch Afrika om te overwinteren.

Wat eet de grote karekiet?

Het voedsel van grote karekieten bestaat voor een groot deel uit insecten die ze vinden tussen het riet.

Hoe herken je de grote karekiet?

Het verenkleed van de grote karekiet is aan de bovenzijde bruin en aan de onderzijde vaalwit van kleur. Grote karekieten hebben een relatief lange snavel en een lichte wenkbrauwstreep bij het oog.

Bij de grote karekiet bestaat er geen verschil tussen het zomerkleed en het winterkleed. Het uiterlijk van het mannetje en het vrouwtje is gelijk.

Aanwezigheid in Nederland

Rode lijst: bedreigd

Broedpopulatie: 135-155 (2020)

Geschat max. winter:

Geschat max. doortrek: broedvogel- wegtrekkend

Bron: Sovon.nl

Vogeltrek

Broedgebieden: bij ons en West-, Midden- en Zuid-Europa

Overwinteringsgebieden: West- en Centraal-Afrika

Voorjaarstrek: eind april

Najaarstrek: augustus-september

Verspreiding van de grote karekiet, broedvogels

grote karekiet-broedvogels

Deze kaart is gebaseerd op de Vogelatlas van Nederland (Sovon 2018). Per atlasblok van 5x5 km is er een schatting van het aantal broedparen gegeven.

Bron: Sovon.nl

Verspreiding van de grote karekiet, niet broedvogels september 1978-1983

grote karekiet-niet broedvogels

Deze kaart is gebaseerd op de Atlas van de Nederlandse Vogels (1987). Per atlasblok van 5x5 km wordt een schatting van de aanwezige aantallen gegeven.

Bron: Sovon.nl

Wanneer komt de grote karekiet het meest bij ons voor?

grote karekiet-aanwezigheid

Deze gegevens zijn gebaseerd op de Atlas van de Nederlandse Vogels (1987). Voor elke maand is een indicatie gegeven van de relatieve talrijkheid.

Bron: Sovon.nl

Weetjes over de grote karekiet

  1. Classificatie: Acrocephalus (geslacht) – Rietzangers (familie) – Zangers  (orde) – Vogels (klasse).
  2. De grote karekiet laat een langzame zang horen die luid klinkt.