Groenpootruiter

groenpootruiter

Groenpootruiter (Tringa nebularia)

De groenpootruiter lijkt wel wat op de tureluur, maar is door zijn groenige poten gemakkelijk te onderscheiden. Daarbij hebben groenpootruiters ook geen witte band bij de achterzijde van de vleugels. Ze hebben een lichaamsgrootte tussen de 30 en 35 cm en komen in Nederland niet als broedvogel voor. De groenpootruiter in Nederland zijn hoofdzakelijk doortrekkers.

Waar leeft de groenpootruiter?

Groenpootruiters broeden in de omgeving van arctische gebieden en dan vooral op open vlakten zoals toendra’s, veen en heidegebieden. Bij ons zijn ze, als doortrekker, vooral te vinden in getijdegebieden zoals de Waddeneilanden en de Zeeuwse wateren. Overwinteren doen ze langs de kusten van de Atlantische oceaan en de Middellandse-Zee.

Wat eet de groenpootruiter?

Groenpootruiters eten dierlijk voedsel zoals wormen, slakken, schelpdieren, garnalen en kleine visjes. Deze vangen ze in ondiep water en dat doen ze al lopend, prikkend en pikkend.

Hoe herken je de groenpootruiter?

Groenpootruiters hebben een grijsbruin gekleurde bovenzijde die voorzien is van een donkere tekening. Ze hebben een witte onderzijde en een hals en borst die is voorzien van donkere vlekken. Daarbij hebben ze een lange snavel die bij de punt iets omhoog gebogen is. De poten zijn groenig van kleur.

Weetjes over de groenpootruiter

  1. Classificatie: Tringa (geslacht) – Strandlopers en snippen (familie) – Steltloperachtigen (orde) – Vogels (klasse).
  2. Je ziet de groenpootruiter vooral in de voorzomer en in het najaar bij ons. Dit als doortrekker naar hun broed- of overwinteringsgebieden.

groenpootruiter