Groenling

Groenling (Chloris chloris)

Groenling (Chloris chloris)

De groenling is een algemene vinkachtige soort die over grote delen van Europa voorkomt. Kenmerkend voor de groenling zijn de groene tinten van zijn veren en de gevorkte staart. De groenling is met zijn 15 cm ongeveer net zo groot als de vink.

Leefomgeving van de groenling

Groenlingen hebben een voorkeur voor half open landschappen waar voldoende nestelplekken en foerageergebieden aanwezig zijn. Plekken met een dicht struikgewas gecombineerd met vruchten- en noten dragende bomen vullen deze behoefte in. De groenling komt bijna niet voor in de uitgestrekte bossen en heidevelden van de Veluwezoom. De randen van de veluwezoom, de parken en tuinen zijn de plekken waar je de groenling moet zoeken.

Wat eet de groenling?

Aan zijn kegelvormige snavel kun je zien dat de groenling een zaadeter is. Zaden, vruhten, jonge knoppen en beukennootjes staan bijvoorbeeld op zijn menu.

Zang en roep van de groenling

Roep
Een krachtig en stijgend dwiet? dat aan een kanarie doet denken. In de vlucht laten groenlingen een kwetterend  tjup tjup tju tju tjuuup horen.

Zang
Kenmerkend is het geluid dat klinkt als dzjuuuuuuw en lijkt op een straaljager. Dit kant los maar ook gecombineerd in een langere zangsessie voorkomen.

Weetjes over de groenling

  • Classificatie: groenlingen (geslacht) – vinkachtigen (familie) – zangvogels (orde) – vogels (klasse)
  • Groenling paartjes brengen meestal 2 legsels met 4 a 5 eieren per jaar groot.
  • In het najaar eten groenlingen vaak de rozenbottels van de hondroos.
  • Het merendeel van de groenlingen in Nederland en op de Veluwezoom zijn standvogels. ’s Winters verblijven er ook groenlingen uit Noord-Europa bij ons. Daarnaast trekt een deel van de vogels, die in Nederland gebroed hebben, naar landen zoals Frankrijk en Spanje.

Groenling (Chloris chloris)