Grauwe gors

grauwe gors

Grauwe gors (Emberiza calandra)

Een grauwe gors wordt gemiddeld ongeveer 18 cm groot en zit daarmee qua grootte tussen een vink en spreeuw in. Als broedvogel komt de grauwe gors in Nederland praktisch niet meer voor. Af en toe kun je hem als wintergast en doortrekker waarnemen. De trefkans is echter niet zo groot want er verblijven nog maar weinig grauwe gorzen in Nederland.

Waar leeft de grauwe gors?

De grauwe gors komt voor in meer open gebieden waar veel insecten, zaden en kruidachtige planten voorkomen. Zo hebben ze een voorkeur voor kleinschalige agrarische gebieden met beschuttingsmogelijkheden waar ze vertoeven in de buurt van akkers en graslanden.

Wat eet de grauwe gors?

Naast zaden en kruiden eet de grauwe gors ook gewervelde diertjes zoals insecten, duizendpoten, spinnen en slakken.

Hoe herken je de grauwe gors?

Het verenkleed van de grauwe gors is aan de bovenzijde grijsbruin en aan de onderzijde licht van kleur. Kenmerken voor de grauwe gors zijn de donkere strepen op de rug, flanken en buik.

De grauwe gors kent geen verschil tussen het zomerkleed en het winterkleed. Het uiterlijk van het mannetje en het vrouwtje is gelijk.

Aanwezigheid in Nederland

Rode lijst: ernstig bedreigd

Broedpopulatie: 1-2 (2019)

Geschat max. winter: 75-125 (2013-2015)

Geschat max. doortrek: 1-100 (2008-2012)

Bron: Sovon.nl

Vogeltrek

Broedgebieden: Nederland zeldzaam, Midden-, West-, Noordwest-, Oost- en Zuid-Europa

Overwinteringsgebieden: Nederland, Midden-, West-, Oost- en Zuid-Europa, maar wat minder in centraal Europa

Voorjaarstrek: grotendeels standvogels

Najaarstrek: grotendeels standvogels

Verspreiding van de grauwe gors, niet broedvogels winterperiode

grauwe gors-niet broedvogels

Deze kaart is gebaseerd op de Vogelatlas van Nederland (Sovon 2018). Per atlasblok van 5x5 km is er een schatting van het aantal individuen gegeven.

Bron: Sovon.nl

Wanneer komt de grauwe gors het meest bij ons voor?

grauwe gors-aanwezigheid

Deze gegevens zijn gebaseerd op losse waarnemingen uit het Bijzondere Soorten Project (BSP). Donker blauw = ter plaatse. Licht blauw = overvliegend.

Bron: Sovon.nl

Weetjes over de grauwe gors

  1. Classificatie: Emberiza (geslacht) – Gorzen (familie) – Zangvogels  (orde) – Vogels (klasse).
  2. Hun nest bouwen grauwe gorzen in de meeste gevallen op de grond, maar ook kleine struiken kunnen dienen als nestgelegenheid.