Grasmus

grasmus-man

Grasmus-man

Grasmus (Curruca communis)

Grasmussen hebben een gemiddelde grootte van zo’n 14 cm en zijn daarmee ongeveer net zo groot als een huismus en vink. Als broedvogel doet de grasmus het in Nederland goed, naast de broedvogels komen er ook nog doortrekkers bij ons voor.

Waar leeft de grasmus?

Grasmussen hebben een voorkeur voor landschappen met lage struiken en een dichte kruidenvegetatie. Daarnaast dienen er een aantal hogere plekken aanwezig te zijn die kunnen fungeren als zangplek.

Na het broedseizoen trekken de grasmussen omstreeks augustus/september naar Afrika, ten zuiden van de Sahara om te overwinteren. Omstreeks april/mei keren ze weer terug voor het nieuwe broedseizoen.

Wat eet de grasmus?

Het voedsel van grasmussen bestaat hoofdzakelijk uit ongewervelde diertjes zoals insecten en spinnen. Daarnaast eten ze ook wel bessen en andere vruchten.

Hoe herken je de grasmus?

Het verenkleed van de grasmus heeft een bruine bovenzijde en wittige onderzijde. Dit gecombineerd met een witte keel en roestbruin gekleurde vleugels die voorzien zijn van donkere strepen. Mannetjes hebben daarbij een lichtgrijze kruin.

Bij de grasmus bestaat er geen verschil tussen het zomerkleed en het winterkleed. Het mannetje verschilt qua uiterlijk wel wat van het vrouwtje al is het vaak moeilijk te zien. Het mannetje heeft vaak een grijze kruin en die van het vrouwtje is wat meer bruinig van kleur. Daarbij is de borst van het mannetje iets roze en bij het vrouwtje meer beige van kleur.

Aanwezigheid in Nederland

Rode lijst:

Broedpopulatie: 130.000-225.000 (2018-2020)

Geschat max. winter:

Geschat max. doortrek: 2000-10.000 (2008-2012)

De informatie over bovenstaande trends is afkomstig van Sovon. Op Sovon.nl zijn meer trends te vinden.

Vogeltrek

Broedgebieden: Nederland, West-, Midden-, Noord-, Zuid- en Oost-Europa

Overwinteringsgebieden: Afrika, ten zuiden van de Sahara

Voorjaarstrek: half april tot half mei

Najaarstrek: augustus en september

Verspreiding van de grasmus, broedvogels

grasmus-broedvogels

Deze kaart is gebaseerd op de Vogelatlas van Nederland (Sovon 2018). Weergegeven is de relatieve dichtheid per vierkante kilometer.

De informatie over bovenstaande trends is afkomstig van Sovon. Op Sovon.nl zijn meer trends te vinden.

Verspreiding van de grasmus, niet broedvogels september

grasmus-niet broedvogels

Deze kaart is gebaseerd op de Atlas van de Nederlandse Vogels (1987). Per atlasblok van 5x5 km wordt een schatting van de aanwezige aantallen gegeven.

De informatie over bovenstaande trends is afkomstig van Sovon. Op Sovon.nl zijn meer trends te vinden.

Wanneer komt de grasmus het meest bij ons voor?

grasmus-aanwezigheid

Deze gegevens zijn gebaseerd op de Atlas van de Nederlandse Vogels (1987). Voor elke maand is een indicatie gegeven van de relatieve talrijkheid.

De informatie over bovenstaande trends is afkomstig van Sovon. Op Sovon.nl zijn meer trends te vinden.

Weetjes over de grasmus

  1. Classificatie: Curruca (geslacht) – Grasmussen en zangers (familie) – Zangvogels  (orde) – Vogels (klasse).
  2. De grasmus laat een snelle krassende zang horen. Daarom wordt hij ook wel ‘krasmus’ genoemd.
grasmus-vrouw

Grasmus-waarschijnlijk een vrouwtje