Goudvink

Goudvink (Pyrrhula pyrrhula)

Goudvink (Pyrrhula pyrrhula)

Ondanks zijn prachtige kleur wordt de goudvink nogal eens over het hoofd gezien. Vaak zit hij verstopt in de dekking van bomen en struiken. Als je goed luistert, verraad hij zich echter door zijn zachte lokroep. De goudvink wordt ongeveer 15 cm groot en dat is ongeveer net zo groot als een huismus. Opvallende kenmerken zijn de stevige nek en natuurlijk de opvallende roodroze buik bij het mannetje. Bij het vrouwtje is de buik beigegrijs van kleur.

Leefomgeving van de goudvink

De goudvink heeft een voorkeur voor opgaande bossen met een dichte struikenlaag en jonge aanplant van vooral grove den, douglasspar en fijnspar. Je komt de goudvink ook tegen in gemengde bossen, parken en tuinen.

Wat eet de goudvink?

De goudvink is hoofdzakelijk een zaadeter, wat je kan zien aan zijn snavel. Op zijn menu staan knoppen en zaden en gedurende de winter eten ze veel berken- en elzenzaden. De jongen worden in het   voorjaar gevoerd met insecten. Echter ook gedurende de zomer laat de goudvink insecten niet links liggen.

Zang en roep van de goudvink

Roep
Een weemoedig en zuiver fjuuu is de meest gehoorde roep van de goudvink.

Zang
De zang van de goudvink is zacht en onopvallend. De goudvink gebruikt zijn zang niet voor territorium vorming, maar alleen om het vrouwtje te verleiden. Je hoort deze daarom bijna alleen in het vroege voorjaar tijdens de paarvorming. Het is continu zang op een knarsende, raspende maar ook zuivere tonen.

Weetjes over de goudvink

  • Classificatie: goudvinken (geslacht) – vinkachtigen (familie) – zangvogels (orde) – vogels (klasse)
  • De goudvink is een standvogel die het hele jaar op de Veluwezoom voorkomt. Gedurende de winter zijn er ook vaak wintergasten aanwezig uit het noorden van Europa.
  • De meeste goudvinken brengen per jaar 2 legsels groot.
  • De goudvink leeft in kleine groepjes of in paarvorm.
Goudvink vrouw (Pyrrhula pyrrhula)

Goudvink vrouw