Glanskop

Glanskop (Parus palustris)

Glanskop (Parus palustris)

De glanskop, is net als de matkop, een kleine mezensoort. Het best kun je ze onderscheiden door de zang, al is dat soms ook best lastig. De kleine fysieke verschillen tussen deze twee nauw verwante vogels zijn:

  • De matkop heeft een lichte baan op de armpennen van de vleugels en de glanskop niet;
  • De glanskop heeft een witte vlek op de basis van de snavel;
  • De glanskop heeft een minder uitgebreide kinvlek dan de matkop.   

Leefomgeving van de glanskop

Oude loofbossen waarin de beuk en de zomereik veel voorkomen zijn het ideale leefgebied van de glanskop. Echter ook in oude naaldbossen komt de glanskop voor. Voorwaarde is dan wel dat er ook oude loofbomen aanwezig zijn. De glanskop is een holenbroeder die zijn nest maakt in een reeds aanwezig zijnde holte.

Wat eet de glanskop?

In het voorjaar voert de glanskop haar jongen met rupsen, insecten en andere ongewervelden. In het voorjaar foerageert de glanskop vaak in eikenbomen. Gedurende de herfst en winter bestaat het hoofdvoedsel uit beukennootjes.

Zang en roep van de glanskop

Roep
De scheldroep klinkt als een pimpelmeesactig tsjerererer. De territoriale waarschuwingsroep klinkt als Pltsjeh!.

Zang
De zang van de glanskop lijkt wat op de zwarte mees  en klinkt als een snel tiu tiu tiu tiu tiu. Daarbij schakelt hij  na een aantal keren over op een ander motief zoals tiep tiep tiep tiep tiep tiep.

Weetjes over de glanskop

  • Classificatie: Parus (geslacht) – Echte mezen (familie) – zangvogels (orde) – vogels (klasse).
  • Op de Veluwezoom komt de glanskop beduidend meer voor dan de matkop.
  • De glanskop is een standvogel die het hele jaar op de Veluwezoom voorkomt.
  • Glanskoppen brengen meestal 1 tot 2 nesten per jaar groot.

Glanskop (Parus palustris)