Gekraagde roodstaart

Gekraagde roodstaart (Phoenicurus phoenicurus)

Gekraagde roodstaart (Phoenicurus phoenicurus)

De gekraagde roodstaart is een prachtig gekleurde zangvogel die valt onder de familie van vliegenvangers. De oranjerode borst samen met de zwarte keel, witte voorhoofd en grijze kruin en mantel zijn uiterlijke kenmerken van het mannetje van de gekraagde roodstaart. De vrouwtjes zijn wat minder opvallend gekleurd. Een gekraagde roodstaart wordt zo’n 13 tot 15 cm groot.

Leefomgeving van de gekraagde roodstaart

Het leefgebied van de gekraagde roodstaart ligt vaak aan de rand van bospercelen en rondom heidegebieden. Ook in open bos met kale zanderige bodem en agrarisch cultuurlandschap kan je deze mooie vogel verwachten.

Wat eet de gekraagde roodstaart?

Het voedsel bestaat grotendeels uit insecten. In het voorjaar worden de jongen grootgebracht met vooral rupsen. De insecten worden meestal gevangen vanaf een uitkijkplaats totdat ze hun prooi in het vizier krijgen. Meestal is dat op de grond.

Zang en roep van de gekraagde roodstaart

Roep
De roep, die zowel bij alarm als contact wordt gebruikt, klinkt als wie tuk of wie tuk tuk. Bij gevaar laten ze een herhalend whiet whiet whiet  whiet horen.

Zang
De zang klinkt als een helder en weemoedig IE tsju tsju tsju – ist prisit jujuju

Weetjes over de gekraagde roodstaart

  • Classificatie: Phoenicurus (geslacht) – vliegenvangers (familie) – zangvogels (orde) – vogels (klasse).
  • De gekraagde roodstaart is een holenbroeder die zijn nest vooral in boomholtes maakt.
  • In het najaar trekt de gekraagde roodstaart naar de Sahel in Afrika waar ze overwinteren.
  • Gekraagde roodstaarten zijn holenbroeders en brengen meestal twee nesten per jaar groot. Meestal komen ze ieder jaar naar dezelfde plek terug om te broeden.

Gekraagde roodstaart (Phoenicurus phoenicurus)