Fluiter

fluiter-man of vrouw

Fluiter (Phylloscopus sibilatrix)

De fluiter is een van de mooiste zangvogels die bij ons voorkomen. Broeden doen ze ook in Nederland en dan vooral in het oosten-, midden- en zuiden van Nederland. Met een grootte van ongeveer 12 cm is de fluiter ietsjes groter dan een pimpelmees. Vanwege hun goede schutkleur en aanwezigheid tussen de bladeren van de bomen krijg je ze niet snel te zien, maar hun zang maakt daarentegen veel goed.

Waar leeft de fluiter?

De meeste kans om een fluiter tegen te komen is in het oosten-, midden- of zuiden van Nederland. Daar leven ze vooral in loofbossen met een voorkeur voor beukenbos, maar je komt ze ook tegen in eiken- of gemengde loofbossen.

Wat eet de fluiter?

Het voedsel van de fluiter bestaat uit vliegende insecten die zie vooral vangen in de kruinen van de bomen.

Hoe herken je de fluiter?

Het verenkleed van de fluiter is aan de bovenzijde geelgroen en aan de onderzijde wit. Daarbij hebben ze een gele keel en borst en bij het oog zit een lichte wenkbrauwstreep.

Aanwezigheid in Nederland

Rode lijst:

Broedpopulatie: 1800-3000 (2013-2015)

Geschat max. winter:

Geschat max. doortrek: 100-500 (2008-2012)

Bron: Sovon.nl

Vogeltrek

Broedgebieden: Nederland en Midden-, West- en Noord-Europa

Overwinteringsgebieden: Tropisch Afrika

Voorjaarstrek: half april-half mei

Najaarstrek: augustus

Verspreiding van de fluiter, broedvogels

fluiter-broedvogels

Deze kaart is gebaseerd op de Vogelatlas van Nederland (Sovon 2018). Per atlasblok van 5x5 km is er een schatting van het aantal broedparen gegeven.

Bron: Sovon.nl

Verspreiding van de fluiter, niet broedvogels september

fluiter-niet broedvogels

Deze kaart is gebaseerd op de Atlas van de Nederlandse Vogels (1987). Per atlasblok van 5x5 km wordt een schatting van de aanwezige aantallen gegeven.

Bron: Sovon.nl

Wanneer komt de fluiter het meest bij ons voor?

fluiter-aanwezigheid

Deze gegevens zijn gebaseerd op de Atlas van de Nederlandse Vogels (1987). Voor elke maand is een indicatie gegeven van de relatieve talrijkheid.

Bron: Sovon.nl

Weetjes over de fluiter

  1. Classificatie: Boszangers (geslacht) – Boszangers (familie) – Zangvogels  (orde) – Vogels (klasse).
  2. Kenmerkend voor de zang van de fluiter is de kenmerkende triller die ze laten horen. Deze heeft wat weg van het geluid van een stuiterbal.
  3. De fluiter lijkt wel op de fitis, die ook een bosvogel is. Door de gele keel en de lichte wenkbrauwstreep kun je de fluiter van de fitis onderscheiden.
  4. De fluiter is een trekvogel die bij ons broedt en overwintert in tropisch Afrika.
  5. Bij de fluiter bestaat er geen verschil tussen het zomerkleed en het winterkleed. Het uiterlijk van het mannetje en het vrouwtje is gelijk.