Fitis

Fitis (Phylloscopus trochilus)

Fitis (Phylloscopus trochilus)

De fitis is een trekvogel die overwintert zuidelijk van de Sahara. Eind maart komen ze naar ons toe om te broeden en in september vertrekken ze weer naar hun overwinteringsgebieden. De fitis lijkt qua uiterlijk veel op de tjiftjaf. Bij de fitis zijn de poten echter lichter van kleur en de vleugels langer. Daarbij zijn de lichte wenkbrauwstreep en de geelwitte keel en borst goede herkenningspunten voor de fitis.

Leefomgeving van de fitis

De fitis leeft in zowel heel droge als natte gebieden. Op de Veluwezoom is dat bijvoorbeeld aan de randen van heidevelden en op plekken in het bos die bestaan uit jonge bomen en aanplant.

Wat eet de fitis?

Het voedsel van de fitis bestaat hoofdzakelijk uit insecten.

Zang en roep van de fitis

Roep
De contactroep van de fitis klinkt wat klagelijk met een stijgend huuuwiet.

Zang
De fitis laat zijn zang meestal horen op de top van een struik of kleinere boom. De zang is zacht en weemoedig gecombineerd met dalende tonen.

Aanwezigheid in Nederland

Rode lijst:

Broedpopulatie: 150.000-250.000 (2013-2015)

Geschat max. winter:

Geschat max. doortrek: 50.000-200.000 (2008-2012)

Bron: Sovon.nl

Vogeltrek

Broedgebieden: Nederland en Midden-, West- en Noord-Europa

Overwinteringsgebieden: Tropisch Afrika

Voorjaarstrek: maart-mei

Najaarstrek: juli-september

Verspreiding van de fitis, broedvogels

fitis-broedvogels

Deze kaart is gebaseerd op de Vogelatlas van Nederland (Sovon 2018). Weergegeven is de relatieve dichtheid per vierkante kilometer.

Bron: Sovon.nl

Verspreiding van de fitis, niet broedvogels winterperiode

fitis-niet broedvogels

Deze kaart is gebaseerd op de Atlas van de Nederlandse Vogels (1987). Per atlasblok van 5x5 km wordt een schatting van de aanwezige aantallen gegeven.

Bron: Sovon.nl

Wanneer komt de fitis het meest bij ons voor?

fitis-aanwezigheid

Deze gegevens zijn gebaseerd op de Atlas van de Nederlandse Vogels (1987). Voor elke maand is een indicatie gegeven van de relatieve talrijkheid.

Bron: Sovon.nl

Weetjes over de fitis

  1. Classificatie: Boszangers (geslacht) – Phylloscopidae (familie) – zangvogels (orde) – vogels (klasse).
  2. De fitis bouwt zijn nest op de grond tussen bijvoorbeeld gras en lage struikjes. Meestal brengen ze 1 legsel per jaar groot.
  3. Tijdens de trek vliegen fitissen meestal ’s nachts en bij de straat van Gibraltar steken ze de middellandse zee over, op weg naar gebieden ten zuiden van de Sahara.
  4. De fitis kent geen verschil tussen het zomerkleed en het winterkleed. Het uiterlijk van het mannetje en het vrouwtje is gelijk.

Fitis (Phylloscopus trochilus)