Drieteenstrandloper

drieteenstrandloper

Drieteenstrandloper (Calidris alba)

De drieteenstrandloper is een kleinere strandloper met een lichaamsgrootte van ongeveer 20 cm. Ze broeden niet in Nederland, maar komen bij ons voor als doortrekker en wintergast. Op het strand zijn ze herkennen doordat ze voor de rollende golven uitlopen, op zoek naar voedsel. Een belangrijk onderscheid ten opzichte van andere strandlopers is dat drieteenstrandlopers geen achterteen hebben.

Waar leeft de drieteenstrandloper?

Drieteenstrandlopers broeden in artctische gebieden en komen bij ons als overwinteraar en doortrekker voor. Ze verblijven dan hoofdzakelijk direct aan onze kusten en dan op de zanderige delen van de kust. Naast de Nederlandse kusten overwinteren ook langs de kusten van West-Europa en West-Afrika.

Wat eet de drieteenstrandloper?

De drieteenstrandloper leeft van dierlijk voedsel, zoals wormen, insecten, schelpdieren, garnalen en krabbetjes. Tijdens het broedseizoen eten ze hoofzakelijk ongewervelde diertjes.

Hoe herken je de drieteenstrandloper?

In het zomerkleed heeft de kop en de rugzijde van het verenkleed een oranje tot roodbruine kleur die voorzien is van zwarte vlekken. De onderzijde van het lichaam is dan wit. Drieteenstrandlopers hebben een zwarte en rechte snavel. Bij het winterkleed hebben de kop en de rigzijde een meer valige grijsbruine kleur.

Weetjes over de drieteenstrandloper

  1. Classificatie: Calidris (geslacht) – Strandlopers en snippen (familie) – Steltloperachtigen (orde) – Vogels (klasse).
  2. Tijdens de vlucht kun je de drieteenstrandloper aan de witte vleugelstreep.

drieteenstrandloper