Boompieper

Boompieper (Anthus trivialis)

Boompieper (Anthus trivialis)

De boompieper is een trekvogel die, vanaf eind maart, in Nederland en op de Veluwezoom aankomt en omstreeks september vertrekt om te overwinteren ten zuiden van de Sahara. Kenmerkend voor boompiepers is hun baltsvlucht. Vanuit een uitkijkpost vliegen ze op om hoogte te winnen, waarna als een parachute naar beneden te zeilen. De boompieper wordt gemiddeld zo’n 15 cm groot.

Leefomgeving van de boompieper

Boompiepers hebben een voorkeur voor bosranden en open gebieden met bomen en struiken.

Wat eet de boompieper?

Boompiepers eten hoofdzakelijk insecten en soms wat zaden. De jongen krijgen alleen maar insecten gevoerd. Vaak zijn dit snuitkevers.

Zang en roep van de boompieper

Roep
De alarmroep klinkt als een opgewonden sip-sip-sip.

Zang
Het begin van de zang van de boompieper lijkt wat op de start van de vink. Hierop volgen enkele snelle en langzamere noten, gevolgd door een roller. Het eind van de zang bestaat uit een aantal opgewekte eindtonen met langere uithalen. De totale zang lijkt wel wat op de zang van een kanarie.

Weetjes over de boompieper

  • Classificatie: Piepers (geslacht) – piepers en kwikstaarten (familie) – zangvogels (orde) – vogels (klasse).
  • Hun nest maken boompiepers tussen de bodembegroeiing. Het aantal legsels dat ze jaarlijks grootbrengen bedraagt 1 tot 2.
  • Het mannetje en vrouwtje lijken uiterlijk sterk op elkaar.

Boompieper (Anthus trivialis)