Bonte strandloper

bonte strandloper

Bonte strandloper (Calidris alpina)

De bonte strandloper is met zijn lichaamsgrootte van 15 tot 21 cm een kleine strandloper. Met name in het waddengebied en de Zeeuwse wateren komen ze in grote aantallen voor, dit als overwinteraar of doortrekker. Broeden doen ze niet bij ons, maar in het noorden van het noordelijk halfrond.

Waar leeft de bonte strandloper?

Bij ons zijn ze in grote aantallen te zien als overwinteraar of als doortrekker. Daarnaast overwinteren bonte strandlopers tot aan Zuid-Europa en West-Afrika. Broeden doen ze in natte gebieden, zoals natte graslanden, toendra’s, natte heidegebieden en hoogveen die zijn gelegen in het hoge noorden.

Wat eet de bonte strandloper?

Tijdens de rusttijd als ze, onder andere, in het Waddengebied en de Zeeuwse wateren verblijven eten ze vooral zeepieren, kreeftachtigen, schelpdieren en mosselen. Dit voedsel vinden ze op de tast door met hun snavel in de modder te pikken en te prikken. Tijdens de broedtijd in het hoge noorden bestaat hun voedsel vooral uit ongewervelde dieren zoals vliegen, muggen, kevers, wormen en spinnen.

Hoe herken je de bonte strandloper?

De onderzijde van het verenkleed is wit en voorzien van zwarte vlekken, waarbij de buik, in het zomerkleed, een grote zwarte vlek laat zien. Daarnaast heeft de rug, in het zomerkleed, een oranje tot roodbruine kleur die is voorzien van zwarte vlekken. De poten zijn zwart. In het winterkleed is de rug grijsbruin van kleur en hebben ze een geheel witte onderzijde. De snavel van bonte strandlopers is relatief lang en aan het einde iets naar beneden gebogen.

Weetjes over de bonte strandloper

  1. Classificatie: Calidris (geslacht) – Strandlopers en snippen (familie) – Steltloperachtigen (orde) – Vogels (klasse).
  2. Tijdens het foerageren kom je ze vaak in grote groepen tegen.
  3. In het winterkleed is de bonte strandloper gemakkelijk te verwarren met de kanoet.