Blauwborst

blauwborst-man met witte keelvlek

Blauwborst-man met witte keelvlek

Blauwborst (Luscinia svecica)

Een blauwborst wordt gemiddeld zo’n 14 cm groot en is daarmee bijna net zo groot als een huismus of vink. In Nederland kom je blauwborsten praktisch alleen in het broedseizoen voor. In augustus en september trekken de blauwborsten naar Spanje en West-Afrika om te overwinteren.

Waar leeft de blauwborst?

Je komt blauwborsten vooral tegen in gebieden die een combinatie hebben van open stukken gecombineerd met begroeiing van struiken en loofbomen. Moerasachtige bossen, zoals bij de Oostvaardersplassen en de Biesbosch, zijn hiervan een goed voorbeeld. Van groot belang voor het leefgebied van blauwborsten is dat er voldoende insecten aanwezig moeten zijn om als voedsel te kunnen dienen.

Wat eet de blauwborst?

Het voedsel van de blauwborst bestaat hoofdzakelijk uit ongewervelde diertjes zoals insecten, wormen en slakken. Naast dit dierlijke voedsel eten ze ook wel zaken en vruchten. Hun voedsel zoeken ze meestal op de grond en op de schutte plekken.

Hoe herken je de blauwborst?

Het verenkleed van de blauwborst is aan de bovenzijde bruin en aan de onderzijde lichtgrijzig van kleur. De naam dankt de blauwborst aan de blauwe borst en keel bij het mannetje in zijn zomerkleed. Onder dit blauw bevindt zich een zwarte en bruine borstband. In het winterkleed lijkt het mannetje op het vrouwtje. Dan hebben ze beide een witte keel.

Aanwezigheid in Nederland

Rode lijst:

Broedpopulatie: 13.000-17.000 (2018-2020)

Geschat max. winter:

Geschat max. doortrek: broedvogel-wegtrekkend

De informatie over bovenstaande trends is afkomstig van Sovon. Op Sovon.nl zijn meer trends te vinden.

Vogeltrek

Broedgebieden: Nederland, diverse delen van Europa, vooral Noord-Europa

Overwinteringsgebieden: Afrika

Voorjaarstrek: maart en april

Najaarstrek: augustus en september

Verspreiding van de blauwborst, broedvogels

blauwborst-broedvogels

Deze kaart is gebaseerd op de Vogelatlas van Nederland (Sovon 2018). Weergegeven is de relatieve dichtheid per vierkante kilometer.

De informatie over bovenstaande trends is afkomstig van Sovon. Op Sovon.nl zijn meer trends te vinden.

Verspreiding van de blauwborst, niet broedvogels september

blauwborst-niet broedvogels

Deze kaart is gebaseerd op de Atlas van de Nederlandse Vogels (1987). Per atlasblok van 5x5 km wordt een schatting van de aanwezige aantallen gegeven.

De informatie over bovenstaande trends is afkomstig van Sovon. Op Sovon.nl zijn meer trends te vinden.

Wanneer komt de blauwborst het meest bij ons voor?

blauwborst-aanwezigheid

Deze gegevens zijn gebaseerd op de Atlas van de Nederlandse Vogels (1987). Voor elke maand is een indicatie gegeven van de relatieve talrijkheid.

De informatie over bovenstaande trends is afkomstig van Sovon. Op Sovon.nl zijn meer trends te vinden.

Weetjes over de blauwborst

  1. Classificatie: Luscinia (geslacht) – Grasmussen en zangers (familie) – Zangvogels  (orde) – Vogels (klasse)
  2. In Nederland komen de witsterblauwborst en de roodsterblauwborst voor. Het gaat hier om twee ondersoorten. Bij de witsterblauwborst heeft het mannetje in zijn zomerkleed een witte vlek op zijn blauwe borst heeft en bij de roodsterblauwborst is die vlek rood.

blauwborst-man-rode vlek

blauwborst-man met rode keelvlek


blauwborst-vrouw

Blauwborst-vrouwtje