Baardman

baardman-man en vrouw

Baardman, links het vrouwtje en rechts het mannetje

Baardman (Panurus biarmicus)

Met een gemiddelde grootte van rond de 15 cm is de baardman ongeveer net zo groot als een huismus. Baardmannen komen in Nederland zowel als broedvogel als wintergast tegen. De meeste broedvogels blijven hier als standvogel en een deel trekt weg naar wat zuidelijker gebieden. Je kunt dus het hele jaar baardmannen aantreffen.

Waar leeft de baardman?

Het leefgebied van de baardman bestaat uit de grotere rietvelden. Ze hebben daarbij een voorkeur voor jong riet. Na het broedseizoen kun je ze ook aantreffen in kleinere rietvelden.

Wat eet de baardman?

Het voedsel van de baardman bestaat gedurende het broedseizoen uit ongewervelde dieren zoals spinnen en insecten zoals vliegen en muggen. Buiten het broedseizoen eten ze ook zaden zoals het zaad van het riet waarin ze leven.

Hoe herken je de baardman?

Baardmannen hebben een verenkleed dat kaneelbruin van kleur is. Het mannetje heeft daarbij een lichtgrijze kop en een brede zwarte snorstreep. Het verenkleed van het vrouwtje is soms voorzien van een aantal donkere strepen op de rug. Daarbij is het vrouwtje minder opvallend gekleurd dan het mannetje. Zowel het mannetje als het vrouwtje heeft een lange staart.

Aanwezigheid in Nederland

Rode lijst:

Broedpopulatie: 1750-2050 (2019)

Geschat max. winter: 5000-7000 (2013-2015)

Geschat max. doortrek: broedvogel- jaarrond aanwezig

Bron: Sovon.nl

Vogeltrek

Broedgebieden: Nederland en diverse lokale gebieden in Europa

Overwinteringsgebieden: Nederland en diverse lokale gebieden in Europa

Voorjaarstrek: maart

Najaarstrek: september

Verspreiding van de baardman, broedvogels

baardman-broedvogels

Deze kaart is gebaseerd op landelijke tellingen van kolonievogels en zeldzame broedvogels (Meetnet Broedvogels). Per atlasblok van 5x5 km is het aantal broedparen gegeven.

Bron: Sovon.nl

Verspreiding van de baardman, niet broedvogels winter

baardman-niet broedvogels

Deze kaart is gebaseerd op de Vogelatlas van Nederland (Sovon 2018). Per atlasblok van 5x5 km is er een schatting van het aantal individuen gegeven.

Bron: Sovon.nl

Wanneer komt de baardman het meest bij ons voor?

baardman-aanwezigheid

Deze gegevens zijn gebaseerd op de Atlas van de Nederlandse Vogels (1987). Voor elke maand is een indicatie gegeven van de relatieve talrijkheid.

Bron: Sovon.nl

Weetjes over de baardman

  1. Classificatie: Panurus (geslacht) – Diksnavelmezen (familie) – Zangvogels  (orde) – Vogels (klasse)
  2. Baardmannen komen ook voor op de Markerwadden. Door de daar aanwezige rietkragen hadden ze daar al snel hun plek gevonden.
  3. Bij de baardman bestaat er geen verschil tussen het zomerkleed en het winterkleed. Het uiterlijk van het mannetje en het vrouwtje is verschillend.
baardman-man

baardman, man