Groene kikker

Poelkikker (Pelophylox-lessonae)

Poelkikker (Pelophylax-lessonae)

Groene kikker (Geslacht Pelophylax)

De groene kikker is geen soort, maar een geslacht dat betaat uit drie soorten groene kikkers die nauw aan elkaar verwant zijn en vallen onder het geslacht Pelophulax. Het gaat om de soorten: poelkikker (Pelophylax lessonae), meerkikker (Pelophylax ridibundus) en de middelste groene kikker ook wel bastaardkikker genoemd (Pelophylax kl. esculentus). De bastaardkikker is in het verleden ontstaan uit een kruising tussen de de meerkikker en de poelkikker.

Met ongeveer 14 cm lengte is de meerkikker de grootste van de drie en de poelkikker met zo’n 5 tot 7 cm de kleinste. De bastaardkikker wordt ongeveer 10 cm groot.

Het is vaak niet gemakkelijk om de poelkikker, bastaardkikker en meerkikker van elkaar te onderscheiden. Bij alle drie de soorten loopt er een lichtgroene streep over de rug en ze hebben zwarte vlekken. De bastaardkikker heeft daarbij vaak lichtgroene kleuren, een witte buik langs de zijkant bruine of donkergroene vlekjes. Kenmerkend voor de meerkikker is de grote variatie in kleur en patroon. Vaak varieert de kleur van de meerkikker van donkergroen tot olijfbruin en grijs. De poelkikker is groen van kleur, maar in noordelijke regio’s hebben poelkikkers vaak een bruinige kleur.

Leefomgeving van de groene kikkers

De poelkikker komt hoofdzakelijk op de hogere zandgronden en in het rivierengebied voor. De bastaardkikker in praktisch heel Nederland en de meerkikker in de lagere delen van Nederland, zoals laagveen, zeeklei en soms langs beken en rivieren. Je komt de drie groene kikkers tegen vanaf eind maart/begin april tot aan oktober, bijna altijd in de buurt van water.

Wat eten groene kikkers?

Kikkers zijn vleeseters, echter de jonge kikkervisjes beginnen met het eten van plantaardige algen en kleine plantaardige en dierlijke deeltjes die in het water zweven. Later in de groei eten ze vooral watervlooien, kleine kreeftjes en muggenlarven. Als een kikker volwassen is, staan diertjes zoals slakken, spinnen en veel verschillende insectensoorten op zijn menu.

Weetjes over de groene kikker

  • Classificatie: Pelophylax (geslacht) – Echte kikkers (familie) – Kikkers (orde) – Amfibieën (klasse)
  • Groene kikkers kunnen wel ouder dan 10 jaar worden.
  • Groene kikkers brengen de winter onder water door. Het ademen geschiedt dan door hun huid.
Meerkikker/moeraskikker (Pelophylox ridibundus)

Meerkikker/moeraskikker (Pelophylax ridibundus)

bastaardkikker - polophylox kl. esculentus

Bastaardkikker (Pelophylax kl. esculentus)