Adder

Adder-Vipera-berus

Adder (Vipera berus)

Adders kan je goed herkennen aan de driehoekige kop, verticale pupillen en zigzaggende zwarte rugstreep, die bij mannetjes meer contrasterend zijn dan bij de vrouwtjes. Over het algemeen hebben de mannetjes een grijzige of bruine kleur en de vrouwtjes zijn meestal lichtbruin van kleur. Volwassen adders kunnen wel tot 80 cm lang worden. De gemiddelde lengte ligt ergens rond de 55 cm.

Leefomgeving van de adder

De adder komt in Nederland hoofdzakelijk voor op de hoge zandgronden van de Veluwe, Veluwezoom en Noord Oost Nederland. De adder staat op de rode lijst en heft het predicaat van ‘kwetsbaar’. Over de lange tijd gezien blijft de populatie in Nederland vrij stabiel al laat de laatste 10 jaar wel een lichte daling in aantallen zien. De adder heeft een voorkeur voor leefomgevingen die wat vochtig zijn en waar voldoende schuilplaatsen zijn, zoals dichte vegetatie. Daarbij gebruiken ze ook verlaten holen van andere dieren. Plaatsen waar je adders kunt tegenkomen zijn onder andere bosranden, heidegebieden en open plekken in het bos.

 Wat eten adders?

Adders hebben een voorkeur voor kleine gewervelde dieren zoals muizen, jonge konijnen, kleine vogels, kikkers en andere amfibieën. Hun tong fungeert als reukorgaan en daarmee sporen ze hun prooi op. Als de prooi niet te groot is, slikken ze die in een keer door. Het gif gebruiken ze vooral voor grotere prooien, die ze daarmee eerst verlammen voordat ze deze opeten. Na het eten van een prooi kunne ze het een paar maanden zonder voedsel toe.

Weetjes over de adder

  • Classificatie: Vipera (geslacht) – Adders (familie) – Slangen (onderorde) – Schubreptielen (orde) – Reptielen (klasse)
  • Adders kunnen  wel 15 jaar oud worden, maar de gemiddelde leeftijd ligt lager.
  • Adders zijn giftig, waarbij een beet vaak erg pijnlijk is en er soms het toedienen van een antiserum nodig is.
Adder-vrouw-Vipera-berus

Vrouwtjes adder

Adder-man-Vipera-berus

Mannetjes adder

 

reptielen en amfibieen