Ruwbladigen

Ruwbladigenfamilie (Boraginaceae)

De ruwbladigen kenmerken zich door de ruwe beharing, die is te vinden op de stelen, bladeren en knoppen. Ze komen voor in gematigde tot warmere gebieden, zoals de tropen. Voorbeelden van geslachten die onder de familie 'ruwbladigen' vallen zijn: ossentong, vergeet-mij-nietje, longkruid en smeerwortel.

Plantkenmerken: zijn meestal kruiden - heeft een ruwe beharing - bladeren zijn verspreid en hebben geen steunblaadjes.
Bloemkenmerken: schicht bloeiwijze - bloemen zijn vrijwel meerzijdig symmetrisch - kroon is vergroeid (5-lobbig of spletig, vaak schubben aan de keel) - kelk vergroeid (5-tandig of -delig).
Geslachtskenmerken: vruchtbeginsel bovenstandig (4-hokkig) - heeft een splitvrucht - 1 stijl - 1 of 2 stempels - 5 meeldraden.

Bekijk de ruwbladigen van de Veluwezoom

gevlekt longkruid
gewone smeerwortel
overblijvende ossentong
phacelia
slangenkruid