Anjer

Anjerfamilie (Caryophyllaceae)

De meeste planten uit de anjerfamilie zijn kruidachtig. Naast het voorkomen in het wild worden anjerachtigen ook veel als sierplant gebruikt.

Plantkenmerken: de bladeren zijn enkelvoudig en meestal tegenoverstaand.
Bloemkenmerken: het aantal kelkbladeren varieert van 3 t/m 6 en zowel de kelk- als de kroonbladeren kunnen soms erg klein zijn.
Geslachtskenmerken: meestal zijn de bloemen tweeslachtig en soms eenslachtig. Er is 1 vruchtbeginsel aanwezig dat meestal bovenstandig is. Het aantal stijlen kan variëren tussen 1 en 5, dit met 1 tot 3 zittende stempels.
Vrucht: de vrucht bestaat meestal uit een eenhokkige doosvrucht. Soms bestaat de vrucht uit een bes.

Classificatie: Anjer (familie) – Nieuwe tweezaadlobbigen (clade) – Bedektzadigen (clade) – Zaadplanten (klasse) – Landplanten (stam) – Planten (Rijk).

Bekijk de anjer planten van de Veluwezoom

grote muur
dagkoekoeksbloem
akkerhoornbloem
kluwenhoornbloem
vogelmuur