Wilde lijsterbes

Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia)

De wilde lijsterbes is een bijna heel Nederland voorkomende struik of boom, die een voorkeur heeft voor een zanderige bodem. Kenmerkend voor de wilde lijsterbes zijn de geveerde bladeren met gezaagde bladranden, de oranje tot rode bessen en de witte bloemen in het late voorjaar. De wilde lijsterbes kom je vaak in het bos tegen, maar ook op veel andere plaatsen. De hoogte van de wilde lijsterbes kan zo’n 9 tot 10 meter bedragen. De bestuiving van de bloemen vindt plaats door vliegen, bijen en kevers. De bloemen scheiden een naar aas ruikende geur af. Dit trekt vooral een aantal aasvliegsoorten aan, die door hun bezoek voor de bestuiving zorgen.

Weetjes over de wilde lijsterbes:

  1. De verspreiding van de wilde lijsterbes vindt plaats doordat vooral merels en lijsters graag de bessen eten en daarna via hun ontlasting de zaden weer verspreiden.
  2. De wilde lijsterbes valt onder de rozenfamilie.
  3. Net zoals de hulst heeft de wilde lijsterbes een ‘zinkerwortelstelsel’. De hoofdwortels lopen horizontale richting weg en de zijwortels groeien naar beneden toe (zinken naar beneden).
  4. Classificatie: Sorbus (geslacht) - Rozen (familie) Nieuwe tweezaadlobbigen (clade)– Bedektzadigen (clade) –Zaadplanten (klasse) – Landplanten (stam) – Planten (rijk).

Hoe herken je de wilde lijsterbes?