Rosendael

Kasteel Rosendael

De geschiedenis van kasteel Rosendael gaat terug tot begin 1300. In deze middeleeuwse tijd bouwden de graven van Gelre een burcht die goed te verdedigen was. De grote ronde toren, donjon genoemd, bestaat nog steeds en stamt uit die begin periode. De vier meter dikke muren en een hoogte van 19 meter stonden garant voor een goede verdediging tegen belegeringen, die in die tijd gebruikelijk waren. De donjon van kasteel Rosendael is de dikste kasteeltoren in Nederland die bewaard is gebleven.

Kasteel Rozendaal met donjon vanaf de zijkant gezien.

Kasteel Rozendaal met donjon vanaf de zijkant gezien.

 

Gedurende de eeuwen na de middeleeuwen is er veel aangebouwd en verbouwd. Zo is de lichtkoepel boven op de toren in de 18e eeuw toegevoegd. Daarnaast is er veel tijd en geld gespendeerd aan de parkachtige tuin van kasteel Rosendael.

Kasteel Rozendaal vanaf de voorkant gezien.

Kasteel Rozendaal vanaf de voorkant gezien.

 

Kasteel Rosendael is bewoond geweest door veel verschillende, vooral adelijke, families. Één van de bekendste bewoners was Adolf Torck, die Rosendael erfde in 1721. Adolf Torck was burgemeester van Wageningen gedurende de jaren 1708 tot 1750. Daar gold Adolf Torck als een vooruitstrevende burgemeester die veel nieuwe ontwikkelingen in Wageningen heeft doorgevoerd, zoals het aanleggen van bestratingen, nieuwe waterputten en straatverlichting. Toen Adolf Torck kasteel Rosendael erfde, moest hij regelmatig reizen tussen Wageningen en kasteel Rozendaal. De Wageningse allee was een weg die destijds liep van Rozendaal naar Wageningen volgens bijna dezelfde loop als de huidige Schelmseweg. Het Wageningse Hek was de toegangspoort van kasteel Rosendael naar de Wageningse allee en de werkroute van Adolf Torck.

Het Wagelingse hek, de toegangspoort tussen kasteel Rozendaal en de Wageningse allee van destijds.

Het Wagelingse hek, de toegangspoort tussen kasteel Rozendaal en de Wageningse allee van destijds.

 

Het Rozendaalse bos dat grenst aan kasteel Rosendael werd in het verleden gebruikt voor onder andere bosbouw en de jacht. De bewoners van kasteel Rosendael waren in die tijd ook vaak eigenaar van de omliggende bospercelen. Om zich snel en veilig door de bossen te kunnen verplaatsen, liet men paden aanleggen die geschikt waren voor het vervoer van paarden en koetsen. Op de foto’s hieronder staat zo’n pad uit het Rozendaalse bos afgebeeld. Het pad bestaat uit 4 rijen beuken. Het middelste brede stuk was voor het gebruik van de paarden en koetsen. De 2 smalle buitenste paden waren voor het begeleidend personeel dat per voet volgde.

Pad Rozendaalse bos vanaf en naar kasteel Rozendaal

Het complete pad dat bestaat uit 4 rijen met beuken. Het middelste brede stuk was bestemd voor de paarden en koetsen. De 2 buitenste rijen voor het volgend personeel.

Pad Rozendaalse bos dat leidt naar kasteel Rozendaal

Een van de twee buitenste paden, die bestemd waren voor het volgend personeel.

De laatste bewoner van kasteel Rosendael was baron Van Pallandt. Hij overleed in 1977 en heeft zijn bezit toen overgedragen aan de stichting Gelders Landschap & Kasteelen. Hiermee gaf baron Van Pallandt invulling aan zijn wens, dat het kasteel en het park als één geheel bewaard zou blijven.