Hof te Dieren

Landgoed Hof te Dieren

Het ‘Hof te Dieren’ is een ongeveer 1.000 hectare groot landgoed dat bestaat uit bossen, cultuurgronden en een park. Het ‘Hof te Dieren’ wordt voor het eerst genoemd in de 12e eeuw. Gedurende de periode van 1219 tot 1647 is het ‘Hof te Dieren’ in het bezit geweest van de Duitse Orde. De Duitse Orde was een geestelijke ridderorde en  werd in 1190 gesticht. De oorspronkelijke doelstelling van de Duitse Orde was het verplegen van zieke en gewonde kruisvaarders. Later werden kruistochten naar het Oosten ondernomen en hield men zich bezich met o.a. de kerstening van Pruisen en Lijfland.

Prins Willem II

 In 1647 werd het ‘Hof te Dieren’ gekocht door Prins Willem II. Willem II, die een verwoed jager was, heeft een grote wildbaan aan laten leggen en heeft er een jachtslot gebouwd. De focus van de jacht lag op herten, die dan ook van buitenaf werden aangevoerd.Op veel plaatsen werden drinkplaatsen voor de herten aangelegd. De hertenkolk bij de lange juffer, die stamt uit deze tijd, bestaat nog steeds. Lang heeft prins Willem II niet van zijn jachtslot in Dieren kunnen genieten. Tijdens een verblijf in Dieren in oktober 1650 werd hij ziek. Hij werd toen vervoerd naar Den Haag, waar hij op 6 november 1650 overleed.

Stadhouder Willem III

Zijn opvolger stadhouder Willem III was getrouwd met Mary Stuart van Engeland en werd in 1688 tot koning van Engeland gekroond. Willem III heeft veel verbeteringen en uitbreidingen aan het jachtslot van Willem II aangebracht. Zo werd na het rampjaar 1672 de verwaarloosde wildbaan hersteld. Rond het jachtslot heeft hij een muur laten bouwen. Deze bestaat nog steeds en heet de ‘koningsmuur’. Daarnaast werden er ook tuinen, vijvers, grotten en wandelwegen aangelegd. In zijn jachtgebieden liet Willem III ‘koningswegen’ aanleggen. Dit waren lange en kaarsrechte wegen aan weerszijden beplant met rijen beuken. Via deze ‘koningswegen’ kon men snel en gemakkelijk de jachtgebieden bereiken. Net als Willem II was Willem III een fervent jager. Dit deed hij vaak samen met Hans Willem Bentinck. Kort voor zijn dood in 1702 kocht Willem III ook nog het goed ‘Coldenhove’ bij Eerbeek.

De bosgebieden rondom het Hof te Dieren dragen nog steeds namen van deze koninklijke familie. Zo is de Prins Willemberg, vroeger de Steenenberg, genoemd naar de zoon van Willem IV. De Carolinaberg is genoemd naar de dochter van Willem IV.

Laatste eeuwen

Tijdens de Napoleonistische periode werd het jachtslot in 1795 geheel door brand verwoest. Ongeveer 25 jaar daarna kwam het ‘Hof te Dieren’ in het bezit van Marie Cornélie gravin van Wassenaer Obdam, vrouwe van Twickel. In de jaren 1822 en 1823 werd begonnen ,met de bouw van een  nieuw huis en de aanleg van een park.

Gedurende de Tweede wereldoorlog werd het huis door brand verwoest en werd in 1965 gesloopt. Het ‘Hof te Dieren’ heeft sinds de aankoop door gravin van Wassenaer Obdam een binding met het landgoed Twickel  bij Delden en maakt tegenwoordig deel uit van de stichting Twickel.